Od czerwca biorę udział w projekcie ” Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez  PFRON, a realizowany w ośrodku w Ziemięcicach. W ramach tego projektu raz w tygodniu jadę z mamusią do ośrodka na zajęcia: z Logopedą (Pani Agata Klimak) Terapii wzroku –